KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

10. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresinde (ULTZK’2021) sunumu yapılan ve Bildiri Kitabında ÖZET olarak yayınlanan bildiriler arasından seçilerek Kongre Yayın Olanaklarında yer alan Bilimsel Hakemli Dergi alternatiflerinde yayınlanan genişletilmiş çalışmalardan örnekler:

Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi (USBD) Vol. 1 Issue (2) 2021 Ekim Sayısı

İHRACAT TAŞIMACILIĞINDA MOD SEÇİMİ: ANTALYA İLİ YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ UYGULAMASI

https://saum.ksu.edu.tr/depo/belgeler/%C4%B0hracat%20Ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20Mod%20Se%C3%A7imi%20Antalya%20%C4%B0li%20Ya%C5%9F%20Meyve%20ve%20Sebze%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Uygulamas%C4%B1_2110261441396088.pdf

BİR STRATEJİK REKABET UNSURU OLARAK LOJİSTİK MERKEZLER: TÜRKİYE VE AVRUPA BENCHMARKING ANALİZİ

https://saum.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Bir%20Stratejik%20Rekabet%20Unsuru%20Olarak%20Lojistik%20Merkezleri%20T%C3%BCrkiye%20ve%20Avrupa%20Benchmarking%20Analizi_2110261442204487.pdf

KENTSEL LOJİSTİĞİN SINIR İLÇESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: HOPA ÖRNEĞİ

https://saum.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Kentsel%20Lojisti%C4%9Fin%20S%C4%B1n%C4%B1r%20%C4%B0l%C3%A7esi%20A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20%C4%B0ncelenmesi%20Hopa%20%C3%96rne%C4%9Fi_2110261443031768.pdf

LİMAN ALTYAPI YATIRIM KARARLARINDA KULLANILABİLECEK ANALİTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ ÖNERİSİ

https://saum.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Liman%20Altyap%C4%B1%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Kararlar%C4%B1nda%20Kullan%C4%B1labilecek%20Analitik%20Performans%20De%C4%9Ferlendirme%20Y%C3%B6ntemi%20%C3%96nerisi_2110271429415319.pdf

TÜRK E-TİCARET ŞİRKETLERİ KENDİ KARGO AĞINI KURUYOR

https://saum.ksu.edu.tr/depo/belgeler/T%C3%BCrk%20E-Ticaret%20%C5%9Eirketleri%20Kendi%20Kargo%20A%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20Kuruyor_2110261447291205.pdf

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ‘SON KİLOMETRE’ TESLİMAT SÜRECİ İÇİN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ve

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER: LOJİSTİK YETENEKLERİN DÖNÜŞÜMÜ

https://mcusercontent.com/833f5af578ece3a8381433fe4/files/8b5adcfa-0c7d-8e25-63c3-2a03d3838753/Lojistik_Dergisi_Say%C4%B1_54.pdf

 

JOURNAL OF PURE SOCIAL SCIENCES PURESOC (PAKSOS) Vol. 2 Issue (3) 2021 Aralık Sayısı

LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ DEĞERLERİNİN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

https://www.paksos.com/index.php/paksos/article/view/29/15

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TEDARİK ZİNCİRİ DİRENCİ

https://paksos.com/index.php/paksos/article/view/10-22/16

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE SABİT MALİYET VE DEĞİŞKEN MALİYET KISITLARI İLE BİR FİRMA ÜZERİNDE OPTİMİZASYON UYGULAMASI

https://paksos.com/index.php/paksos/article/view/32/18

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı