KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Kongrenin ana teması “Lojistik Merkez ve Ana Ulaştırma Koridoru” olup, aşağıdaki konularda, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış Türkçe tam metin bildiriler kabul edilebilecektir.

Bildiri özetlerinin https://cmt3.research.microsoft.com/ULTZK2021 sistemi üzerinden, bildiri yazarının (veya yazarlardan birinin) kayıt olarak göndermesi gerekmektedir. Ancak dileyen katılımcılar ultzk2021@ksu.edu.tr üzerinden de özet bildiri başvurularını yapabilirler.

KONGRE BİLDİRİSİ KONULARI:

1.         Acil Durum ve Afet Lojistiği

2.         Akıllı Lojistik

3.         Belirsizlik Altında Tedarik Zinciri Yönetimi

4.         Covid-19 Pandemi Sürecinde: Lojistik Zincirin Önemi ve/veya Lojistik Sektörünün Yaşadığı Sorunlar

5.         Dağıtım Sistemleri Yönetimi, Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP)

6.         Depo Yönetimi ve Yeşil Depolama

7.         Dış Kaynak Kullanımı Uygulamaları (3PL, LLP, 4PL)

8.         Dış Ticaret Lojistiği, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

9.         E-Ticaret Lojistiği

10.       İnsani Yardım Lojistiği

11.       Kapalı Döngü (Çevrim) Tedarik Zinciri Yönetimi

12.       Kentsel Lojistik ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri

13.       Lojistik 4.0

14.       Lojistik Süreçlerin Göçertilmesinde Güven Algısı ve Lojistik Bilgi Teknolojileri

15.       Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sektörel Uygulamalar (Gıda, Otomotiv, Tekstil, Elektronik vd.)

16.       Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluluk

17.       Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikçilik ve Girişimcilik

18.       Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Maliyet Yönetimi

19.       Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Yeni Yönelimler

20.       Lojistik Köyler/Merkezler

21.       Lojistik Yatırımların Analizi

22.       Lojistik Mevzuatı

23.       Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

24.       Paketleme ve Ambalajlama

25.       Satın-alma, Tedarik, Küresel Tedarik, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

26.       Son Kilometre Lojistiği (Last Mile) ve Sorunlarının Çözümü

27.       Stok Yönetimi

28.       Sürdürülebilir Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirmesi

29.       Taşımacılık Yönetimi ve Kombine Taşımacılık

30.       Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

31.       Tedarik Zincirinde İşbirliği ve Eşgüdüm

32.       Tedarik Zincirinde Kalite ve Performans Yönetimi

33.       Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları

34.       Tedarik Zinciri Yönetiminde Sürdürülebilirlik

35.       Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamaları

36.       Tedarikçi Yönetimli Stok (VMI)

37.       Tersine Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Atık Yönetimi

38.       Uluslararası Ticaret, Gümrük ve Serbest Bölgeler

39.       Üretim Yönetimi ve Lojistiği

40.       Yalın ve Çevik Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

41.       Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygulamaları

42.       Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili diğer konular.


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı