KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

10. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ, ULTZK 2021

BİLDİRİ ÖZETİ FORMATI

 

Kongrede sunulmak istenilen bildiri özeti, içerik, kapsam açısından anlaşılır ve biçimsel özelliklere uygun olmalıdır. Araştırmanın amaç ve sonuçlarını açık bir şekilde yansıtan özgün bildiri özetlerine öncelik verilecektir. Özetler 300 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Özetlerde araştırmanın amacı, önemi, araştırma örneklemi, veri toplama teknikleri, ölçek ve bulgulara yer verilmelidir. Ele alınan problem net bir biçimde tanımlanmalı ve çözüm için kullanılacak yöntem belirtilmelidir.

 

Bildiri özetleri, Microsoft Word dokümanı ve dikey boyutta A4 formatında olacaktır. Boşluklar: Üst 4 cm, Alt 2 cm, Sağ 2 cm, Sol 2 cm şeklinde olmalıdır. Yazı karakteri: Times New Roman seçilmelidir. Bildiri başlığı: 12 punto, büyük harf, koyu, ortalanmış ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Başlıktan sonra 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak özet bildiri metni verilmelidir. Metinler paragraf girintisi olmadan, her iki yana yaslı olarak, 12 punto, tek satır aralığında yazılmalı ve paragraflar arasına bir tam satır boşluk bırakılmalıdır. Özet metninden sonra 1,5 satır aralığı boşluk verilmelidir. Anahtar kelimeler, başlığı koyu renkte olacak şekilde 12 punto yazı büyüklüğünde yazılmalıdır. Yapılan çalışma ile ilgili en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelime veya kelime grubu alfabetik sırayla, ilk harfleri büyük olacak şekilde, birbirlerinden virgülle ayrılarak yazılmalıdır.


Bildiri özetlerinin https://cmt3.research.microsoft.com/ULTZK2021 sistemi üzerinden, bildiri yazarının (veya yazarlardan birinin) kayıt olarak göndermesi gerekmektedir. Ancak dileyen katılımcılar ultzk2021@ksu.edu.tr üzerinden de özet bildiri başvurularını yapabilirler.

 

Anahtar Kelimeler: Genel kurallar, Sayfa düzeni, Stil

 


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı