KSÜ Logo

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

TÜRKÇE BAŞLIK (11 Punto, Kalın Harfler, Büyük Harf, Ortaya Hizalı)

Yazar Adı Soyadı (10 Punto, Baş Harfleri Büyük, Sola Hizalı)

Yazarın ünvanı, görev yeri ve e-mail adresi (8 punto, Baş Harfleri Büyük, Sola Hizalı)

Yazar Adı Soyadı

Yazarın ünvanı, görev yeri ve e-mail adresi

Özet: (9 punto, 300 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet)

.

.

.

.

Anahtar Kelimeler: (9 punto, anahtar kelime sayısı en az 3 en fazla 5 adet olmalıdır.)

 

ENGLISH TITLE

Yazar Adı Soyadı

Yazarın ünvanı, görev yeri ve e-mail adresi

Yazar Adı Soyadı

Yazarın ünvanı, görev yeri ve e-mail adresi

Abstract:.

.

.

.

.

Keywords:


GİRİŞ

1.       ANA BAŞLIK (10 Punto, Büyük Harf, Kalın, Sola Hizalı, Öncesinde 1 Satır Boşluk Olmalı)

Bildiride ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

.

1.1.  Alt Başlık (10 Punto, Baş Harfleri Büyük, Sola Hizalı, Girintisiz)

Bildiriler 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

1.2.  Alt Başlık

Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.

1.3.  Alt Başlık

Sayfa düzeni; Sol: 4 cm, Sağ: 4 cm, Üst: 4,5 cm ve Alt: 4 cm olmalıdır.

.

.

Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

 

Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 8 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

 

· Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Tanyaş, 2009: 68).

· İki yazarlı yayınlarda atıf: (Tanyaş ve Büyüközkan, 2006: 28).

· Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Tanyaş vd., 2007: 14).

· Birden fazla kaynağa atıf: (Mumcu, 2010: 66; Wood, 2005: 36)

· Kaynağın tamamı için atıf: (Rogers, 1995)

· Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (LODER, 2003: 45).

Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

· Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Gönen, 2002)

· Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).

 

KAYNAKÇA

Bildiride kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kaynakça 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kitaplar

ENGİN, E. (2008). Lojistik Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul.

BÜYÜKKEKLİK, A. ve ÖZOĞLU, B. (2008). Tedarik Zinciri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.

Çeviri Kitaplar

DRUCKER, P. (1994). Kapitalist Ötesi Toplum, (Çev.) ÇORAKÇI, B., İnkilap Kitabevi, İstanbul.

Tezler

ŞAHİN, E.E. (2016). Lojistik Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Makaleler

BÜLBÜL, H., ÖZÇİFÇİ, V. ve ÖZOĞLU, B. (2014).Tedarik zinciri ve işletme performansına bilişim teknolojilerinin etkisi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 95-106.

ÜSTÜNDAĞ, A. ve TANYAS, M. (2009). The  impacts of radio frequency identification (RFID) technology on supply chain costs. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 45 (1), 29-38.

 

İnternet Bazlı Kaynaklar

Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

ENER, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”, http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, 10.05.2005

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı